Klassen im Schuljahr 2022/2023

Klasse 1A Klassenvorständin: Fr. DI. Ingrid Bergnmann- Umile

Klasse 2A: Klassenvorständin Fr. Ing. Mag. Gabriele Quendler

Klasse 3A/4AG: Klassenvorständin Fr. Ing. Mag. Isolde Stopper